Hravá angličtina

Od září 2022 jsme pro vaše děti připravili kurz hravé angličtiny. Výuka bude probíhat ve dvou skupinách 1. určená předškolkovým dětem (2-3roky) a 2. předškolákům (3-6 let).

Chcete, aby vaše dítko mluvilo anglicky a seznámilo se se základy ještě předtím, než půjde do školy? Chcete, aby ho učení bavilo a chtělo se samo rozvíjet? Právě za tímto účelem jsme vymysleli tento vzdělávací program hravou formou, která zaujme i ty nejmladší děti.

Kurz se skládá z 10 lekcí (45min). Vytvořena bude malá skupina o 6-8 dětech, abychom se mohli dostatečně věnovat každému dítku. Lekce povede skvělá a zkušená lektorka a učitelka Mirka Götz. 🙂

Přihlášky posílejte na e-mail info@lbmotionfactory.cz Přihláška bude považována za závaznou až po uhrazení zálohy